Çerçialan

[PDF] Unlimited ¹ Çerçialan : by Gamze Arslan - Çerçialan, er ialan Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de er g r len Gamze Arslan sadece insan n insanla ili kisine de il evresindeki her eyle ba na odaklanan gen bir yazar Arslan n yk lerinde hayvanlar tarih yap lar be [PDF] Unlimited ¹ Çerçialan : by Gamze Arslan - Çerçialan, er ialan Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de er g r len Gamze Arslan sadece insan n insanla ili kisine de il evresindeki her eyle ba na odaklanan gen bir yazar Arslan n yk lerinde hayvanlar tarih yap lar be

 • Title: Çerçialan
 • Author: Gamze Arslan
 • ISBN: 9789754345483
 • Page: 104
 • Format: Paperback
Çerçialan

[PDF] Unlimited ¹ Çerçialan : by Gamze Arslan, Çerçialan, Gamze Arslan, er ialan Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de er g r len Gamze Arslan sadece insan n insanla ili kisine de il evresindeki her eyle ba na odaklanan gen bir yazar Arslan n yk lerinde hayvanlar tarih yap lar beden uzuvlar ruh ve dil kazanarak bizimle konu uyorlar Ama bu yk d nyas nda her ili ki bir d m yaln zl n s r kledi i bir kmaz sokak adeta okur hep bir s Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de e [PDF] Unlimited ¹ Çerçialan : by Gamze Arslan - Çerçialan, er ialan Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de er g r len Gamze Arslan sadece insan n insanla ili kisine de il evresindeki her eyle ba na odaklanan gen bir yazar Arslan n yk lerinde hayvanlar tarih yap lar be

 • [PDF] Unlimited ¹ Çerçialan : by Gamze Arslan
  104 Gamze Arslan
Çerçialan

About “Gamze Arslan

 • Gamze Arslan

  2016 Ya ar Nabi Nay r yk d l ne de er g r len Gamze Arslan, 1986 da Ankara da do du 2007 de Hacettepe niversitesi Felsefe B l m , 2012 de Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Tiyatro B l m Dramatik Yazarl k Anasanat Dal ndan mezun oldu Yaz lar Felsefe Yaz n, Bibliotech, Sahne, Partisyon dergilerinde yay mland stanbul da ya ayan Arslan, dramaturgluk ve senaryo yazarl yap yor.533 thoughts on “Çerçialan

 • T rk yk c lerin kitaplar n al rken Ya ar Nabi Nay r d lleri bir referans niteli inde Elimden geldi ince Ya ar Nabi Nay r, Yunus Nadi, Haldun Taner d llerinin sahiplerini okumaya al yorum Bu er evede 2016 y l Ya ar Nabi Nay r d l n alan Gamze Arslan n er ialan n da sedinmi tim lk kez bu ay sat n ald m yk Gazetesi nde Arslan n yk s n okuduktan sonra kitab n da hemen okumak istedim ok da iyi yapm m.Kitap yedi yk den olu uyor Yedisi de birbirinden ba ar l , birbirinden etkileyici zellikle baz yk ler [...]


 • ok g zel yk ler var i inde zellikle ilk iki yk y ok be endim ok isabetli bir ilk kitap Umar m yazar ba ar l olur ve ba ka hikaye kitaplar n , romanlar n okuma f rsat na sahip oluruz.7 10


 • Bay larak okudu um bir yk kitab daha Ne cevher kalemler var g n m z T rk edebiyat nda B yle tesad fen yakalad k a hazine bulmu gibi seviniyorum Sert yk ler bunlar yine B yle nas l diyeyim, bir Mine S t gibi veya ebnem ig zel gibi ama ne hayalg ce Konu an nesneler, konu an hayvanlar ama hep i imizden, sanki ger ekte de b yleymi gibi zetle, nce arka kapak yaz s n okuyun, merak uyand r yorsa yk leri sevece inizden emin olun.


 • Kimi zaman bir ehrin, kimi zaman bir y z k parma n n karakter olarak kar m za kt , cinnetini omuzlar na atm yk lerden m te ekkil iyi bir yk kitab.


 • te ger ek bir yk c yk lerinin hepsi farkl lezzete iddet, cinayet, tecav z, taciz ne isterseniz var Ama bu konular, son zamanlarda moda oldu u gibi yk ler prim yaps n diye de il, kurgu gere i yerle tirilmi yk lerin duygusal, toplumsal mesajlar da var ok ustaca ve yarat c buldum lg n ama zekice yaz lm t m yk ler Gamze Arslan ok iyi yerlere gelecek, m thi bir yetenek Yolu a k olsun.Not Sevgili Gamze Arslan la er ialan kitab zerine Trt Radyo1 Kitap Oburu program nda yapt m z s yle iyi YouTube kanal [...]


 • Gamze Arslan n er ialan 2016 y l Ya ar Nabi Nay r yk d l sahibi Benim ilgimi ise Kibrit Ev ile beraber 2016 n n En yi yk Kitab yar mas ile ekti nternet oylamas n n spek lasyona a k ortam nda neden bu kadar oy ald n bilmek istiyordum ncelikle sa lam ama y zde bir g l mseme b rakan bilin ak ile 70 sayfay nas l okudumu anlayamad m Kesinlikle lt l , g ncellik ve fantasti in birbirine g zel ba land bir hayal g c ve kendine has bir yaz n tonu var diyebilirim Bu anlamda kafamdaki soru i aretleri nceden [...]


 • er ialan, Gamze Arslan n ilk kitab Arslan, er ialan la 2016 Ya ar Nabi Nay r yk d l n n sahibi olmu.Yazar n dili bana olduk a de i ik geldi.Hikayeler ise bolca iddet i eriyordu.T yleri diken diken eden, ironilerle dolu hikayeler vard kitapta.Okurken her bir karakterin birileri taraf ndan delirtilmi oldu unu g r yorsun.Sonu ta, bu ger ek hayat n benzerleri olan, kitap insanlar ndan da her t rl rk t c hikayeyi bekliyor oluyorsun Arslan n dilindeki ironi, bu u hikayelerdeki aresizlik ve derin kader [...]


 • d ll olmas nedeniyle okuma listeme giren kitaplardan Ayr ca bir ilk kitap inde 7 yk var ancak yazar hen z tarz n bulamam , farkl denemeler yapm Bu baz lar na iyi gelebilir ama ben san yorum b t nl k ar yorum lk 2 hikaye Dudu ve Nimet, K f Korkusu Olmal nsanda ne kan hikayeler Bunlar yeralt edebiyat olarak tan mlanabilir Yazar bu t rde bence daha ba ar l.

 • Klasik olan tarzdan farkl bir yol denemi Yenilik farkl l k yarat r, ama bence tad nda b rak lmal rite edilmeden FAntasti e az da olsa ka var, ya da hayal d nyas nda bir r ya da rp n gibi


 • arp c , etkileyici, ak lda iz b rak c , bu yazar n t m kitaplar n alay m ama hepsini bir anda de il ara ara okurum dedirten, kendini sevdiren, uzuva ruh ve dil katarak bunu size ok iyi hissettirebilen, ne kitab n ne yazar n ad n unutamayaca n z bir yap t inde bo yk yok, en be endi im yk ler Dudu ve NimetK f korkusu olmal insanda Allah la ciddi d n yoruzKasapta Kesik Parmak T zen s z Toplamda 7 yk var, ne kald ki geriye


 • Yazar n gayesiyle ne derece rt r bilmem ama okurken rahats z olmama ve yerimden k p rdamama neden oldu Ne kadar ger ek d larsa, betimlenen her ge g z m n n nde o kadar net belirdi Bu nedenle belki de etkilendim diyebilirim ok a karars z b rakt K f Korkusu Olmal nsanda ile Dudu ve Nimet di erlerine g re bir nebze ne kan yk lerdi.


 • Ad n yeni duydu um yazarlara genelde ekinerek yakla r m Baz lar farkl g r nerek dikkat ekmek i in olduk a deneysel bir slupla yazabiliyorlar nk Gamze Arslan ise bu gruptan ay raca m er ialan ok be endim Kitab n dili son derece ak c , yk lerin temposu hi d m yor Farkl ve kaliteli yk ler okumak isteyenlere tavsiye ediyorum. • Yerli yazarlara bir ans verin Gen yazarlara, iki ans verin Gamze Arslan, gelecekte hik yeleri ile ad ndan ok daha fazla s z ettirecek bir isim.


 • Cans z nesnelerin insans duygularla konu tu u yk ler ok arp c yd yk lerin o u hala akl mdanim yk okurken kriterim bu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *