Bugünün Diliyle Hayyam

[PDF] Bugünün Diliyle Hayyam | by â A. Kadir - Bugünün Diliyle Hayyam, Bug n n Diliyle Hayyam Hayyam insana nem verir nsan n zg rl ne nem verir Al akg n ll l oldu u gibi g r nmeyi fikir ve vicdan zg rl ne ba lanmay yi it bir y rek ta may yalandan ve ikiy zl l kten i renmeyi insan n in [PDF] Bugünün Diliyle Hayyam | by â A. Kadir - Bugünün Diliyle Hayyam, Bug n n Diliyle Hayyam Hayyam insana nem verir nsan n zg rl ne nem verir Al akg n ll l oldu u gibi g r nmeyi fikir ve vicdan zg rl ne ba lanmay yi it bir y rek ta may yalandan ve ikiy zl l kten i renmeyi insan n in

 • Title: Bugünün Diliyle Hayyam
 • Author: A. Kadir
 • ISBN: 9789754680232
 • Page: 463
 • Format: Paperback
Bugünün Diliyle Hayyam

[PDF] Bugünün Diliyle Hayyam | by â A. Kadir, Bugünün Diliyle Hayyam, A. Kadir, Bug n n Diliyle Hayyam Hayyam insana nem verir nsan n zg rl ne nem verir Al akg n ll l oldu u gibi g r nmeyi fikir ve vicdan zg rl ne ba lanmay yi it bir y rek ta may yalandan ve ikiy zl l kten i renmeyi insan n insana kulluk etmeden ya amas n tler Bug nden kendini yok sayacaks n kendi buyru unda bey gibi ya ayacaks n diyor Hayyam Ge mi i d nmeyeceksin gelecekHayyam insana nem verir [PDF] Bugünün Diliyle Hayyam | by â A. Kadir - Bugünün Diliyle Hayyam, Bug n n Diliyle Hayyam Hayyam insana nem verir nsan n zg rl ne nem verir Al akg n ll l oldu u gibi g r nmeyi fikir ve vicdan zg rl ne ba lanmay yi it bir y rek ta may yalandan ve ikiy zl l kten i renmeyi insan n in

 • [PDF] Bugünün Diliyle Hayyam | by â A. Kadir
  463A. Kadir
Bugünün Diliyle Hayyam

About “A. Kadir

 • A. Kadir

  1917 y l nda stanbul da do du As l ad brahim Abd lkadir Meri boyu dur Orta renimini Ey p Ortaokulu 1933 ve Kuleli Asker Lisesinde 1936 tamamlad 1938 de Kara Harp Okulu son s n f rencisiyken N z m Hikmet le birlikte yarg lanarak on ay hapse mahkum oldu ve okuldan kart ld Cezaevinden k nca askerlik hizmetini er olarak tamamlad 1941 de stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ne girdi Bir yandan da Tan gazetesinde musahhihlik d zeltmenlik yapt Y r y dergisinin yay mlanmas na katk verdi lk iir kitab Tebli 1943 toplat ld S k y netim mahkemesince s rg ne g nderildi D rt y l Mu la, Bal kesir, Konya, Adana ve K r ehir de kald 1947 de stanbul a d nd ve bir bisk vi fabrikas nda al maya ba lad Daha sonra e itli yay nevlerinde d zeltmenlik, evirmenlik yapt 1965 den sonra kitaplar n kendisi yay mlad lk iirlerinde Necip Faz l ve Faruk Nafiz in etkisi alt ndad r Bu iirlerinden baz lar Ak n gazetesinde yay mland 1934 35 Ankara Cezaevinde N z m Hikmet le birlikte yatan A Kadir, onun iir ve d ncesinin etkisi alt na girer Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde iirleri Naz m n Mazhar L tfi takma ad yla iirleriyle yan yana kar Daha sonra Ali Karasu takma ad yla G n, Y n ve P nar gibi dergilerde yazd 1940 ku a toplumcu airleri aras nda yer alan A Kadir, d nya airlerinden iir evirileri de yapt eviri al malar yla 1980 Hasan Ali Ediz eviri d l n , 1983 Azra Erhat st n Hizmet d l n ald 1 Mart 1985 tarihinde ld Eserleri, iir Tebli 1943 , Ho Geldin Halil brahim 1959 , D rt Pencere 1962 , Mutlu Olmak Varken B t n iirleri, 1968 eviri As l Adalet Do u Bat airlerinden, 1960 , Se me iirler Paul Eluard dan, As m Bezirciyle, 1961 , lyada Azra Erhat la, 1961 , Odysseia Azra Erhat la, 1970 , Bug n n Diliyle Mevl na 1955 , Bug n n Diliyle Hayyam 1964.914 thoughts on “Bugünün Diliyle Hayyam

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *